Image 7.000.000+
khách hàng trên toàn thế giới.
13 NĂM CÔNG VIỆC VÀ 40+ GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ
Award Award Award Award Award

Chuyển đổi tài khoản, vui lòng đợi...

Chuyển đổi tài khoản, vui lòng đợi...

EUR/USD

Bạn có thể sửa đổi thời gian hết hạn nếu không đặt cược.
để mua giao dịch tick này
 • $0.00
 • Tổng đầu tư
 • $0.00
 • lợi nhuận dự kiến
 • Tài khoản Demo

  $0.00

  Tài khoản Demo là tài khoản tiền ảo (không có thật) do đó tất cả các giao dịch mà được thực hiện trên tài khoản này - Giao dịch demo không được thực hiện bằng tiền thật và do đó không chịu rủi ro trong khi tạo cơ hội để tìm hiểu quá trình giao dịch. Tài khoản demo có thể được bổ sung không giới hạn số lần sử dụng tiền Demo.

  TÀI KHOẢN THẬT

  $0.00

  TÀI KHOẢN THẬT là tài khoản tiền thật mà cho phép thực hiện tất cả các giao dịch bằng tiền thật và thu được lợi nhuận thực mà có thể rút ra. Một số tiền thưởng có thể được áp dụng cho mỗi lần nạp tiền.

  Tài khoản Demo

  $1000.00

  Tài khoản Demo là tài khoản tiền ảo (không có thật) do đó tất cả các giao dịch mà được thực hiện trên tài khoản này - Giao dịch demo không được thực hiện bằng tiền thật và do đó không chịu rủi ro trong khi tạo cơ hội để tìm hiểu quá trình giao dịch. Tài khoản demo có thể được bổ sung không giới hạn số lần sử dụng tiền Demo.

  Thông báo mua
  ×
  icon
  Quyền chọn không được mua
  DOWN60%
  40%UP
  Loại biểu đồ
  Turbo
  Dành cho người dùng xem mặc định của Turbo trong 5 phút, người dùng có thể sửa đổi thời gian bằng cách chọn từ 2, 15 và 30 phút, hoặc 3 giờ.
  Trong ngày
  Dành cho người dùng xem mặc định của Trong ngày trong 30 phút, người dùng có thể sửa đổi thời gian bằng cách chọn 2, 15 và 30 phút, hoặc 3 giờ.
  Cổ điển
  Dành cho người dùng xem mặc định của Cổ điển trong 3 giờ, người dùng có thể sửa đổi thời gian bằng cách chọn 2, 15 và 30 phút, hoặc 3 giờ.
  ĐĂNG KÝ
  Tài khoản Demo

  $1000.00

  Tài khoản Demo là tài khoản tiền ảo (không có thật) do đó tất cả các giao dịch mà được thực hiện trên tài khoản này - Giao dịch demo không được thực hiện bằng tiền thật và do đó không chịu rủi ro trong khi tạo cơ hội để tìm hiểu quá trình giao dịch. Tài khoản demo có thể được bổ sung không giới hạn số lần sử dụng tiền Demo.

  ĐĂNG KÝ
  Xin chúc mừng!

  Tài khoản của bạn đã nhận tiền thưởng 10% từ tiền thưởng Khởi động ($150)! Bây giờ bạn không thể thực hiện giao dịch nữa nhưng bạn có thể chuyển số tiền này thành lợi nhuận có thể rút nếu bạn nạp tiền$150 và mở ít nhất đánh cược có kích thước trung bình. Nạp tiền và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ! Bạn không bị giới hạn trong việc nạp tiền $150. Bạn có thể nạp $1000 hoặc $5000 và trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng tiền thưởng 30% trên số tiền đó mà cũng sẽ có thể rút ra trong trường hợp bạn giao dịch số lượng giao dịch cần thiết. Bạn có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào nhưng tiền thưởng sẽ được chuyển thành số tiền mà có thể rút thông qua việc giao dịch số lượng lot cần thiết.

  Liên hệ startup-binary@instaforex.com để biết thêm thông tin hoặc trò chuyện với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi ở đây.

  user
 • InstaForex WebTrader
 • Rút Tiền
 • Chương trình đối tác
 • Tủ khách hàng
 • Hỗ trợ
 • Mời Bạn bè
 • Đăng xuất